خروجی جلسه فتحی و تاج؛ باشگاه استقلال از کالدرون شکایت کرداین شکایت رسمی به دلیل اتهامات بی‌اساس گابریل کالدرون علیه باشگاه استقلال در مصاحبه امروز با روزنامه ایران ورزشی صورت گرفت.