خشم استقلالی‌ها شعله‌ور شد / بحرانی که مهاجم استقلال به آن دامن زدنارضایتی هواداران استقلال از رحمتی و خواسته‌های آنها مبنی بر جدایی وی از استقلال همزمان شد با مصدومیت وی.