خولیو ولاسکو: تجربه من در ایران عاطفی بود/ من و همسرم، دوستان و خاطرات خیلی خوبی در ایران داریممن هم دلم برای ایران تنگ شده است. من و همسرم، دوستان و خاطرات خیلی خوبی در ایران داریم. ما می‌خواهیم به عنوان یک توریست به ایران بیاییم. می‌خواهیم مردم و کشور را ببینیم. خیلی از مکان‌ها را کوتاه دیده‌ایم و می‌خواهیم برگردیم و زمان بیش‌تری ایران را ببینیم. شاید سال بعد با همسرم به ایران آمدیم. برای من ایران فقط یک تجربه خوب ورزشی نبود؛ بلکه یک تجربه عاطفی و انسانی بود.