دادکان: دروغ نگویید، استقلال و پرسپولیس هرگز واگذار نمی‌شوندمی‌دانید چقدر پول در ورزش هزینه می‌شود؟ معتقدم دوستانی که ورزش را اداره می‌کنند، اصلا ورزش را نمی‌شناسند.