دادکان: وزارت ورزش وقتی مشکلی پیش می‌آید دخالت بی‌جا می‌کند/ کمیته اخلاق تا الان کجا بوده؟!/ آدم نالایق می‌گذارید و انتظار پیشرفت دارید؟فدراسیون فوتبال را عقیم کرده و نمی‌گذارند اختیار داشته باشد، اما وقتی مشکلی ایجاد می‌شود جلو می‌آیند و دخالت بی‌جا می‌کنند. افرادی دخالت می‌کنند که نمی‌دانند ورزش کجاست.