دادگان: فوتبال ضعف انضباطی و اداری دارد/ تحریم شمائید، نه آمریکا!فساد هست چون پول وجود دارد. البته مدیرانی هم هستند که اصلا نوع قرارداد بستن را بلد نیستند. در بیشتر باشگاه‌ها چنین وضعیتی وجود دارد. یک تیم بزرگ شهرستانی چهار بازیکن خارجی آورده بود که جمعا چهار بازی انجام ندادند اما پولشان را گرفتند و رفتند.