دایی: از درخشش سردار لذت می برم/ اخلاق خاص خودم را دارمزمانی که سردار گل نمی زد و در جام جهانی نظر مردم درباره او منفی شده بود از وی حمایت کردم. همه ورزشکاران در دوران ورزشی خود فراز و نشیب هایی دارند و باید در روزهای سخت از بازیکنان حمایت کرد. به عنوان یک ایرانی وقتی او در اروپا گلزنی می کند احساس غرور می کنم، چرا که باعث می شود نام ایران مطرح شود.