دایی: با من مذاکره‌ای برای تیم ملی نشده/ سخنگوی فدراسیون: با دایی مذاکره کرده‌ایممنبع آگاه در فدراسیون فوتبال عنوان می دارد که تیم مذاکره کننده و تصمیم گیر درباره سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان، با دایی صحبتی نداشته و وی در همان مراحل نخستین بررسی، از فهرست مورد نظر حذف شده است.