دبیر جشن منتقدان سینما در گفت و گو با "عصرایران": با بحران جدی مخاطب سینما مواجه هستیمبر اساس یک ایده یک خطی می‌خواهیم یک فیلم را به جلو ببریم که بیشتر مواقع نتیجه خوبی مشاهده نمی‌شود.