درخواست مسئولان نفت آبادان از پرسپولیس؛ یک میلیارد بدهید، عیسی را ببریدباشگاه تهرانی برای انتقال این بازیکن به رضایت باشگاه صنعت نفت آبادان نیاز دارد که با گذشت نزدیک به یک هفته از آغاز مذاکرات شخصی با بازیکن این تیم مسئولان باشگاه اجازه خروج به آل کثیر ندادند.