درخواست وکیل پروپیچ برای محرومیت و سقوط استقلال به دسته پایین‌تر + نامهوکیل پروپیچ در حالی مدعی شده باشگاه استقلال نه تنها باید از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم شود، بلکه باید به دسته پایین‌تر سقوط کند که باشگاه استقلال هم می‌گوید فیفا رسما به آنها اعلام کرده پول پروپیچ از حساب این باشگاه در فیفا به بازیکن پرداخت می‌شود.