در آستانه «مراسم اسکار» امشب، همه آنچه که باید درباره این مراسم بدانیممعيارهايي که باعث مي شوند کسي نامزد دريافت جايزه اسکار شود پيچيده اند و به مقررات تک تک صنف‌هاي آکادمي بستگي دارند.