در این روزهایی که خانه هستیم یه سر بزنیم به کاخ سفید، ورسای، هاوایی و… !تجربه هیجان انگیزی است که می‌تواند ساعت‌ها ما را با خود همراه کند، قطعا در این روزها در خانه بمانیم و سیر آفاق و انفس کنیم بهتر از بیرون رفتن است.