در این روزهایی که خانه هستیم یه سر بزنیم به کاخ سفید، ورسای، هاوایی و… !



تجربه هیجان انگیزی است که می‌تواند ساعت‌ها ما را با خود همراه کند، قطعا در این روزها در خانه بمانیم و سیر آفاق و انفس کنیم بهتر از بیرون رفتن است.