دستمزد اللهیار در ترکیه؛ سالانه ۳۰۰ هزار یورواین مهاجم جوان که متولد سال ۲۰۰۱ میلادی است با عملکردش در فصل جاری نظرها را به خود جلب کرده، این در حالی است که او پیش از این در لیست مستعدترین بازیکنان جهان از دید نشریه انگلیسی «گاردین» نیز قرار گرفته بود.