دستور توقیف اموال نیمار صادر شد (+عکس جت‌و‌کشتی شخصی)

دادگاه برزیل قصد دارد بخشی از اموال مهاجم بارسلونا را ضبط کند.
به گزارش ایلنا، دادگاه برزیل قصد دارد دوباره اموال نیمار را مصادره کند و مدافع بارسلونا در خطر از دست دادن قایق و جت شخصی‌اش است.
پس از رد درخواست تجدید نظر و ضبط بیش از ۴۳ میلیون یورو از دارایی‌های نیمار و خانواده‌اش، دادگاه برزیل احضاریه‌ای برای او فرستاد که دارایی‌های جدیدی از مهاجم برزیلی در آینده‌ای نزدیک ضبط خواهد شود. در این فهرست، نام جت شخصی و قایق او که نزدیک به هشت میلیون یورو ارزش دارد نیز دیده می‌شود.
جت شخصی‌ نیمار البته جدیدتر است و آن را در تابستان سال ۲۰۱۵ به ارزش چهار میلیون یورو خرید. این جت ۶ نفر ظرفیت دارد.
دستور توقیف اموال نیمار صادر شد (+عکس جت‌و‌کشتی شخصی)