دلیل اصلی پرخاش‌گری بازیکن‌ها به داور این استخشونت در زمین‌های ورزشی؛ امتداد خشم خیابان است. آدم‌هایی ناراضی از شرایط زندگی که به محض جرقه‌زدن، شعله‌ور می‌شوند و خشم‌شان را نسبت به داور به عنوان یک ناظر بالادستی نشان می‌دهند.