دلیل غیبت جهانبخش مقابل آرسنال مشخص شدسرمربی برایتون دلیل غیبت جهانبخش در این بازی را در مصاحبه با سایت «آرگو» انگلیس این طور بیان کرد: علیرضا در این بازی بدشانس بود.