دنیزلی بعد از حضور در تمرین تراکتورسازی: اشکان کجاست؟ مسعود چرا نیامده؟دنیزلی از باشگاه خواسته تا سریع بازیکنان مورد نظرش را هم خریداری کنند، چون تأکید دارد فصل بعد فصل دشواری است و اگر تراکتورسازی می‌خواهد قهرمان شود، نباید هیچ زمانی را از دست دهد.