دنیزلی: من و تبریز بی‌صبرانه منتظر شروع فصلیم



ما باید بازیکنان جدید جذب کنیم. چهار پنج بازیکن باشگاه را ترک کرده‌اند”. دنیزلی سپس اشاره می‌کند که تراکتور می‌تواند تا سه بازیکن خارجی به خدمت بگیرد و در هر باشگاه ایرانی تنها سه بازیکن خارجی مجاز به بازی هستند.