دومین غرامت میلیون دلاری در انتظار استقلال/ وکیل استراماچونی: غرامت می خواهیمبا این وجود نمی توان هیچ پیش بینی در این پرونده های حقوقی استقلال با مربیان خارجی انجام داد چون مشخص نیست در نهایت حق به کدام طرف داده می شود اما آن چه محرز است این که استقلالی ها وارد جنگ های بزرگ حقوقی شده اند که در ماه های آتی می تواند سایه بسیار سنگین و سهمگینی روی سر آنها بیافکند!