دو پرتابگر دیسک ایران در بلاروس نه پول دارند، نه جا و مکان!“من و بهنام شیری روزهای سختی را سپری می‌کنیم. سه هفته است که غذای درست و حسابی نخورده‌ایم و صاحبخانه می‌خواهد ما را از خانه بیرون کند”.