دژاگه: شجاع را بخشیدم/ از انتخاب علی دایی خبر ندارمشجاع را بخشیدم و مشکلی وجود ندارد. ما فوتبالیست هستیم و این نوع درگیری‌ها در زمین بازی طبیعی است.