دیاباته:از بازگشتم به ایران خوشحال هستم/صفحه ای در اینستاگرام ندارمدر شرایط فعلی همه چیز خوب است، فقط همین را می توانم بگویم.