دیدار شمخانی با رهبری (عکس)

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاونان و کارشناسان دبیرخانه این شورا امروز با مقام معظم رهبری دیدار کردند.