دین‌محمدی: داوران پشت دروازه بیشتر شبیه ماکت کنار جاده‌ها هستند!خیلی‌ها فکر می‌کردند تیم سپاهان با توجه به استفاده از حق میزبانی بازی را یکطرفه پیروز شود اما استقلال در هر دو نیمه خیلی خوب و با برنامه بازی کرد و تمام معادلات را بر هم زد.