رئیس اسبق فدراسیون فوتبال: قلعه‌نویی بهترین گزینه برای تیم ملی استدر گذاشتن سرپرست فدراسیون فوتبال با توجه به مشکلات فراوانی که داریم باید آدمی در راس کار قرار می‌گرفت که هم ابعاد داخلی فوتبال و هم بعد خارجی را متوجه باشد. امیدوارم دوستان موفق شوند هر چند که کار سختی در پیش دارند.