رئیس هیات مدیره نفت آبادان: تیم در اختیار سراج است/ حضور منصوریان را تائید نمی‌کنمسراج در کنار همکارانش، امروز وظیفه فنی تیم ما را بر عهده دارد. ما امیدواریم وی بتواند موفق شود. خبر حضور منصوریان در نفت آبادان را هم تائید نمی‌کنم.