رئیس کمیته ملی المپیک: ملایی و علیزاده تحت تاثیر القائات تصمیم اشتباه گرفتند/ تسلیم نشدیماین ۲ تیم اگر به ایران بیایند، باز هم بازنده خواهند بود. آنها می‌خواهند این ۲ تیم را به مرحله گروهی بیاورند به همین دلیل اصرار دارند این ۲ بازی در زمین بی‌طرف مثل قطر و عمان انجام شود و بقیه را بررسی می‌کنند.