رادوشوویچ: دلیل جدایی کالدرون از پرسپولیس سیاسی نبود/می‌خواهم همچنان در ترکیب اصلی باشمباشگاه به طور عادی فعالیت خود را انجام می دهد. اگرچه گابرئیل کالدرون، سرمربی آرژانتینی بعد از دوران استراحت به ایران برنمی گردد. البته این را بگویم این موضوع به وضعیت سیاسی ربطی ندارد بلکه مشکل او مالی بود.