راز اختلاف کشورهای اسلامی در اعلام زمان عید فطراین نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که با توجه به پیشرفت های حیرت انگیز علم نجوم چرا این اختلاف حل نمی شود و به نکات سیاسی هم اشاره شده است.