رباط مهاجم استقلال پاره شدبا توجه به میزان مصدومیت کریمی پیش بینی می‌شد که او به زودی برای بازی‌های آینده در دسترس باشد اما طبق بررسی وضعیت این بازیکن مشخص شده است که حداقل برای چند هفته غایب خواهد بود.