ردپای کارلوس کی‌روش در تیم آینده مهدی طارمیمهدی طارمی به واسطه نمایش خوبی که در ترکیب ریوآوه داشته به طور حتم در پایان فصل جاری به یک تیم بزرگتر ملحق خواهد شد. باشگاه ریوآوه سیاست را فروش مهدی طارمی در ماه ژوئن قرار داده، چرا که اگر بیش از این صبر کند مهدی آزاد خواهد شد و آن‌وقت از ترانسفر این بازیکن هیچ عایدی نخواهد داشت.