رسمی ؛ عراق – ایران در کشور ثالث/ اردن یا قطر گزینه میزبانیفیفا به فدراسیون عراق تا فردا (پنجشنبه) مهلت داده تا کشور میزبان خود را برای این بازی ها اعلام کند.