رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال آسیا ؛ حریفان آزادکاران چهار وزن پایانیپس از مراسم قرعه کشی ۴ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال آسیا که در مغولستان در حال برگزاری است، نمایندگان کشورمان رقبای خود را شناختند.