روزنامه‌های ورزشی ۱۷ مهر/ فرهاد: شما چند نفرید؟اخبار و حواشی فوتبال ایران خصوصا تیم امید و تیم ملی ایران سوژه روزنامه های ورزشی است.