روزنامه قطری: الدحیل بیش از حد به پرسپولیس احترام گذاشت!پرسپولیس جلو کشیده بود و الدحیل به خوبی از فضای که باز شده بود استفاده کرد و در دقیقه ۱۳ گل دوم را به ثمر رساند.