روزهای پایانی جشنواره فیلم فجر (عکس)

همیاری – سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر روزهای پایانی خود را سپری می کند. جشنواره ای که می توان آن را جشنواره ی جوان ها و پدیده ها نامید.