روز آخر جشنواره فجر در سینمای رسانه ؛ فیلم‌ها و حاشیه‌ها (+عکس)در سینمای رسانه (پردیس ملت) ۳ فیلم داستانی “آشفته‌گی” ، “حمال طلا” و “ماجرای نیمروز؛ رد خون” نمایش داده شد.