روز دوم جشنواره فجر در سینمای رسانه ؛ فیلم‌ها و حاشیه‌ها (+عکس)در پردیس ملت، فیلم انیمیشن “آخرین داستان” و ۳ فیلم داستانی “بنفشه آفریقایی” ، “تیغ و ترمه” و “درخونگاه” نمایش داده شد.