روز سوم جشنواره فجر در سینمای رسانه ؛ فیلم‌ها و حاشیه‌ها (+عکس)در پردیس ملت، فیلم مستند “بهارستان، خانه ملت” و ۳ فیلم داستانی “ناگهان درخت” ، “قصر شیرین” و “سمفونی نهم” نمایش داده شد.