روز هفتم جشنواره فجر در سینمای رسانه ؛ فیلم‌ها و حاشیه‌ها (+عکس)



در سینما رسانه (پردیس ملت) فیلم مستند “نت‌های مسی یک رویا” و ۳ فیلم داستانی “دیدن این فیلم جرم است!” ، “۲۳ نفر” و “پالتو شتری” نمایش داده شد.