روز چهارم جشنواره فجر در سینمای رسانه ؛ فیلم‌ها و حاشیه‌ها (+عکس)در سینما رسانه (پردیس ملت) فیلم انیمیشن “شب آفتابی” به همراه ۳ فیلم داستانی “مسخره باز”، “روزهای نارنجی” و “زهرمار” نمایش داده شد.