رونالدو: تفاوت من با مسی فتح لیگ قهرمانان با تیم‌های مختلف استرونالدو: تفاوت من با مسی فتح لیگ قهرمانان با تیم‌های مختلف است