رونالدو در لیگ ملت‌های اروپا بازی می‌کندرونالدو در لیگ ملت‌های اروپا بازی می‌کند