رونالدینیو با قرار ۱٫۶ میلیون دلاری از زندان آزاد شدونالدینیو و برادرش ماه گذشته برای شرکت در چند رویداد تبلیغاتی قصد ورود به پاراگوئه با مدارک جعلی را داشتند که توسط پلیس دستگیر شدند.