رییس فدارسیون جودو: سیلی خوردیم اما به آن افتخار کردیم/مثل کشتی از سوی دولت حمایت نمی شویمما از کمیته ۱۰۰ درصد بودجه را گرفتیم اما از وزارت نه. ما شرایط کشور را می دانیم اما انتظار حمایت داریم. انتظار من بیشتر از اینها بود.