رییس کمیته داوران: زاهدی‌فر اشتباه کرد و ۵ هفته استراحت می‌کند/کار ویلموتس با تیم ملی تمام شده استصحنه ما را از دوربین و فیلم و عکس می بینیم که با فضای فشار و استرس داخل زمین فرق می کند اما قبول دارم که پنالتی واضحی بود و در فضایی اتفاق افتاد که در دید داور بود و ماسک نشده بود.