زرینچه:حق ما در دربی باخت نبود اما هواداران حق دارند/جایگاه استقلال زیبنده نیستدر خیلی مواقع کم آوردیم، ولی خیلی از هواداران خالصانه پا پیش گذاشتند و حتی برای سفرها مشکلات ما را حل کردند. من از همه آنها ممنونم و امیدوارم به زودی محبت را جبران کنید.