زیبای زخمی تبریز / داستان بنای کبود و تاریخ پرخون (فیلم)۵۵۰ سال پیش، تبریز پس از سال‌ها جنگ و ویرانی آرام گرفته بود… با اینکه زلزله آسیب زیادی به آن رسانده، اما هنوز هم مسجد کبود تبریز در اوج زیبایی است. قسمت نهم «ایران به روایت آثار» را درباره این مسجد ببینید.