«زیرخاکی» هم به سرنوشت «نون خ» و «پایتخت» دچار شدهرچند که سریال‌هایی مانند «از سرنوشت» یا «دنیای گمشده» ویژه پخش از شبکه ۲ ساخته شده‌اند اما می‌شد سریالی را از یک شبکه به شبکه دیگری سپرد تا شاهد پخش چند سریال‌ ناتمام نباشیم.